Vážení zákazníci,

dovoluji si uvést na pravou míru aktuální zavádějící informace v médiích stran údajné hrozby zákazu krbů a topení dřevem.

Bohužel, některé články v novinách a na internetu míchají dohromady dvě věci a zcela nepokrytě straší čtenáře. Jedná se o tyto dvě věci:

  1. Zákaz používání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy
    Tento zákaz skutečně bude platit, a to od 1. září 2022 a za jeho porušení hrozí pokuta až 50 000 Kč. Jedná se o opravdu staré kotle, pro orientaci jde o kotle vyrobené zhruba před rokem 2000.
  2. Údajný zákaz topení dřevem, případně zákaz prodeje krbů
    U fámy o zákazu topení dřevem nelze než konstatovat, že se jedná o naprostý nesmysl a bohužel rádoby senzaci iniciovanou některými deníky. O žádném takovém úmyslu se úřady nikde ani nezmínily, natož aby jej připravovaly.

Samozřejmě je nesmysl i fáma o zákazu topení v krbu.

Jediná pravdivá informace je, že od 1.1.2022 vstoupí v platnost tzv. ECODESIGN, což je norma, která zpřísňuje požadavky na technické parametry nově prodávaných krbů (účinnost, emise). Již nainstalovaných krbů se nijak netýká. Výrobcům je norma ECODESIGN známá a již jsou připraveni krby s požadovanými parametry na trh dodávat. Normy se zpřísňují dlouhodobě a ECODESIGN v tomto ohledu není žádným překvapením.

Je škoda, že i renomované deníky uvádí zavádějící informace a matou tak spotřebitele. Věřím, že tímto článkem se nám podaří alespoň částečně uvést věci na pravou míru.